top of page

Sivuvirtainnovaatiot ja kiertotalous 

Elintarviketoimialalla tiedetään syntyvän monia erilaisia sivuvirtoja, joista osa päätyy suoraan jätteeksi. Osassa yrityksiä sivuvirtoja ei vielä tunnisteta eikä hyödynnetä.

Sivuvirta- paneelikeskustelu

bottom of page