top of page

Yrityksilleen uutta virtaa sivuvirroista?

Päivitetty: 16. elok. 2022

Tervetuloa kuuntelemaan ja osallistumaan "Sivuvirroista uutta virtaa liiketoimintaan" - paneelikeskusteluun tiistaina 11.1.2022 klo 9-10.30


DIVA - Data ja innovaatiot vihreän siirtymän tukena elintarvikealalla - ESR hankkeen kick-off tilaisuutena järjestetään lyhyt paneelikeskustelu kiertotalouden ja elintarvikealan asiantuntijoiden kanssa - tavoitteena on pohtia, miten elintarvikealan sivuvirroista voisi syntyä uudenlaista liiketoimintaa perinteisten liiketoimintamallien ohelle. Tilaisuus tallennetaan ja se lisätään hankkeen sivuilleen.


Mikä ihmeen sivuvirta?


Sivuvirrat luokitellaan sellaiseksi raaka-aineeksi, joka ei päädy tuotannossa syntyviin lopullisiin elintarvikevalmisteisiin. Elintarviketeollisuusliitto määrittelee sivuvirran olevan jaetta, joka täyttää laatuvaatimukset ja on ravitsemuksellisesti, taloudellisesti tai jatkokäsittelyn näkökulmasta arvokasta käytettäväksi. Usein sivuvirrat päätyvät biojätteeseen, kompostiin tai energiaksi, mutta enemmän ja enemmän - kiitos kiertotalousajattelun - näistä on syntynyt myös uusia tuotteita ja palveluja. Mitä enemmän tuotannon sivuvirtoja hyödynnetään, sitä tehokkaammin elintarvikealan yritysten materiaalikierrot suljetaan ja raaka-aineet pääsevät takaisiin kiertoon.


Minkälaisia sivuvirtoja mahtaa syntyä lihateollisuuden pienissä yrityksissä?


Innovaatiotoiminnan, yhteistyön sekä kiertotalousajattelun kautta voisivat yritykset säilyttää toimintavarmuuden, raaka-aineiden saatavuuden sekä luoda uudenlaisia yhteistyössä syntyneitä ja -toimivia liiketoimintamalleja.


Mitä mieltä olet sinä? Tule kuuntelemaan keskustelua!


Panelistien kokoonpano


Ollaan iloisia, että paneelikeskusteluumme osallistuvat erinomaiset asiantuntijat elintarvikealalta sekä kiertotalouden ja materiaalitehokkuuden saralta.


Keskustelussa mukana:


Ilkka Hippinen, Motiva Oy

Päivi Töyli, Turun Yliopisto

Sanna Lento, Hämeen ammattikorkeakoulu

Katja Helenius, Satafood Kehittämisyhdistys ry

Raini Kiukas, DTS Finland Oy.


Panelistien kattava joukko tarjoaa oivan näkökulman siihen, miten elintarvikealan sivuvirtoja voisi käyttää uudenlaisen liiketoiminnan luomiseksi sekä miten pienet yritykset voisivat tulevaisuudessa saada kilpailuvaltin just sivuvirtojen hyödyntämisestä osana vihreää siirtymää.


Tervetuloa osallistumaan paneelikeskusteluun tiistaina tämän linkin kautta!


Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankkeiden tilaisuuksiin osallistujien henkilötietojen keruu

Huom. DIVA -hanke on yksi ESR-hankkeista ja sitä koskevat ESR:n säännöt. Yksi niistä on henkilötietojen keruu hankkeen tilaisuuksiin ja toimenpiteisiin osallistujilta. Tietojen keräämisellä halutaan varmistua siitä, että hankkeiden toimenpiteet kohdentuvat juuri niihin henkilöryhmiin, joiden tilannetta hankkeilla pyritään parantamaan. Kunkin maan ESR-ohjelmille on lisäksi asetettu erityiset tavoitteet. Suomenkin komissiolta saama EU-rahoitus on osittain riippuvainen siitä, miten hyvin Suomi saavuttaa ohjelma-asiakirjassa asetetut tavoitteet (lue tästä miksi ja miten tietoja kerätään).


12 katselukertaa
bottom of page