top of page

Visualisoinnin työkalut ja menetelmät pienille yrityksille


Visualisointi on tehokas keino välittää monimutkaisia tietoja selkeästi ja houkuttelevasti. Pienet yritykset voivat hyötyä visualisoinnista merkittävästi, sillä se auttaa viestimään yrityksen brändistä, palveluista sekä tuotteista tehokkaammin ja ymmärrettävämmin.Tässä blogipostauksessa tutustumme muutamiin visualisoinnin työkaluihin ja menetelmiin, jotka sopivat erityisesti pienille yrityksille. Mutta ennen kun pureudumme menetelmiin ja työkaluihin, haluaisimme muistuttaa, että kaikentyyppisessä viestinnässä (mutta erityisesti datan visualisoinnissa) on tärkeä ensin hahmottaa asian konteksti, kohderyhmä, viestinnän sävy sekä oikeanlainen, kuuntelijan tarvitsema tieto.


Infografiikka tuo selkeyttä viestintään!


Infograafit ovat loistava tapa tiivistää monimutkaisia tietoja visuaaliseen muotoon. Pienet yritykset voivat hyödyntää ilmaisia tai edullisia infografiikkatyökaluja, kuten Canvaa tai Piktochartia, luodakseen houkuttelevia infograafeja markkinointimateriaaliin, some- tai blogipostauksiin. Infograafeissa voidaan esimerkiksi esitellä yrityksen palveluja, tilastoja tai vinkkejä tuotteiden käyttöön. Niitä voi myös käyttää yrityksen kehittämistyössä sekä sisäisessä viestinnässä (katso alla olevaa esimerkkiä).Esimerkki Canvalla tehdystä infograafista

Graafiset kaaviot


Graafiset kaaviot, kuten pylväskaaviot, viivakaaviot ja ympyräkaaviot, ovat loistava tapa esittää numeerista dataa selkeällä ja visuaalisesti miellyttävällä tavalla. Excel tai Google Sheets tarjoavat helppokäyttöisiä työkaluja kaavioiden luontiin, ja ne sopivat mainiosti pienille yrityksille budjettitietojen, myyntitilastojen tai asiakaspalautteiden esittämiseen.


Video- ja animaatiotyökalut


Videot ja animaatiot herättävät huomiota ja pitävät katsojan mielenkiinnon yllä. Pienyritykset voivat käyttää videoeditoriohjelmia, kuten iMovie (Apple) tai Adobe Premiere Rush, luodakseen lyhyitä mainosvideoita tai opetusmateriaaleja. Animaatio-ohjelmat, kuten Vyond tai Powtoon, tarjoavat mahdollisuuden luoda animoituja esityksiä tai selittäviä videoita.


Mind mapping -työkalut


Mind map eli miellekartta on visuaalinen työkalu, joka auttaa organisoimaan ideoita ja konsepteja hahmottamalla niiden välisiä suhteita. Mind mapping -ohjelmat, kuten MindMeister tai XMind, ovat erinomaisia apuvälineitä esimerkiksi brainstorming-sessioissa, suunnittelussa tai projektien hallinnassa. Niiden avulla voidaan esittää monimutkaista dataa selkeämmin.
3D-mallinnusohjelmat


Jos tuotteesi tai palvelusi vaatii visuaalista esittelyä, 3D-mallinnusohjelmat, kuten SketchUp tai Tinkercad, voivat olla hyödyllisiä pienille yrityksille. Näiden avulla voit luoda realistisia 3D-malleja, jotka auttavat esittelemään tuotteita asiakkaille tai sijoittajille.


Lopuksi, visuaalisuuden hyödyntäminen auttaa erottumaan kilpailijoista, selkeyttää viestintää sekä parantaa tuotteiden ja palveluiden ymmärrettävyyttä. Erityisen tärkeää datan käyttö sekä sen visualisointi on juuri vastuullisuudesta puhuttaessa - kaikkien ymmärrys lisääntyy kun vastuullisuusteoista sekä tavoitteista viestitään visuaalisesti sekä selkeästi.


Yrityksen on kuitenkin tärkeää valita työkalut, jotka sopivat omiin tarpeisiin ja budjettiin, ja panostaa visuaalisen ilmeen yhtenäisyyteen brändin kanssa. Tällä tavalla pienetkin yritykset voivat luoda ammattimaista sisältöä, jolla saa aikaan parempaa tulosta.

13 katselukertaa
bottom of page