top of page

Pellolta pöytään- strategia - mistä on kyse?

Päivitetty: 3. heinäk. 2022

Euroopan Komissio hyväksyi toukokuussa 2020 Pellolta pöytään- strategian yhtenä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman keskeisistä toimista. Strategian tavoitteena on edistää ilmastoneutraaliuden saavuttamista vuoteen 2050 mennessä ja siirtyä nykyisessä EU:n elintarvikejärjestelmässä kestävään malliin.

Strategiassa painotetaan elintarviketurvaa ja -turvallisuutta, ja sen päätavoitteina on

  • varmistaa riittävät, kohtuuhintaiset ja ravitsevat elintarvikkeet maapallon kestävyyden rajoissa

  • puolittaa torjunta-aineiden ja lannoitteiden käyttö ja mikrobilääkkeiden myynti

  • lisätä luomumaatalouteen käytetyn maan määrää

  • kannustaa elintarvikkeiden kestävämpään kulutukseen ja terveellisiin ruokavalioihin

  • vähentää ruokahävikkiä ja -jätettä

  • torjua elintarvikepetoksia toimitusketjussa

  • parantaa eläinten hyvinvointia.

Strategiaan sisältyy useita aloitteita ja lainsäädäntöehdotuksia muun muassa seuraavista aiheista:

  • luomumaatalous

  • pakkauksen etupuolelle tehtävät ravintoarvomerkinnät ja kestävällä tavalla tuotettujen elintarvikkeiden merkinnät

  • ruokajätteen vähentäminen

Ympäristöystävällisempään elintarvikejärjestelmään siirtyminen luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joilla on myönteinen vaikutus maatalous- ja elintarvikealan toimijoiden tuloihin.

Kestävämpi elintarvikejärjestelmä auttaa myös suojelemaan Euroopan luontoa ja biodiversiteettiä. Pellolta pöytään -strategia on linjassa vuoteen 2030 ulottuvan EU:n biodiversiteettistrategian kanssa, ja nämä kaksi ehdotusta täydentävät toisiaan.


Katso video (suomenkieliset tekstitykset):


Lue lisää: Pellolta pöytään - Consilium (europa.eu)

38 katselukertaa
bottom of page