top of page

OlutMylly Oy osallistui toimeksiantajana HAMK:in data-analytiikkaprojektiin

Kevään 2022 aikana etsittiin halukkaita elintarvikealan yrittäjiä lähtemään mukaan Hämeen ammattikorkeakoulun data-analytiikkaprojektiin tavoitteena valjastaa olemassa olevaa dataa yrityksen toiminnan optimointiin ja vastuullisuuden lisäämiseen. DIVA-hankkeen yhteistyöyrityksistä tästä mahdollisuudesta innostui forssalainen pienpanimo OlutMylly Oy. Data-analytiikkaprojekti sisältyi heidän yrityskohtaiseen kehittämistehtävään, joka tavoitteena on tukea yrittäjiä vastuullisuuden ja kestävien ratkaisujen löytämisen polulla.


"Tietojohtamisen perustana toimii data-analytiikka ja datan avulla pystytään ennakoimaan liiketoimintaa ja muutoksia jotka tapahtuvat ympärillä. Datan avulla voidaan tehdä myös päätöksiä paremmin ja nopeammin, löytää uusia tulonlähteitä ja tehostaa yrityksen toimintoja. Tämän vuoksi datan ymmärtäminen on keskeisessä asemassa esimerkiksi pienissä yrityksissä.Esimerkkinä voidaan pitää Olutmyllyn toimeksiantoa, jossa keskitytään pienpanimon varasto- ja myyntidataan, jotta voidaan seurata sekä ennustaa varaston kiertoa sekä tilata raaka-aineita oikeaan aikaan. Kahden hengen pienpanimossa datan ymmärtäminen on keskeisessä asemassa, jotta toiminta on mahdollisimman tehokasta ja vältytään yllätyksiltä" (HAMK Design Factory 2022).


Yrityksiä kannustetaan osallistumaan data-analytiikkaprojekteihin avoimin mielin - seuraava mahdollisuus toimia toimeksiantajana tulee keväällä 2023. Verkkovalmennuksia ja yrityksille suunnattuja työpajoja data-analytiikan ja tiedolla johtamiseen on suunnitelmien mukaisesti tulossa jo syksyllä 2022. Nyt kannattaa aktivoitua ja lisätä ymmärrystä data-analytiikasta.


Lue lisää data-analytiikkaprojekteista HAMK:in sivuiltaan


PS! Tutustu data-analytiikkaan ja tiedolla johtamiseen: lue, katso tai kuuntele miten data-analytiikka tukee yritystoimintaa!

19 katselukertaa
bottom of page