top of page

Ohjausryhmä kokoontui 21.2.2022

DIVA-hankkeen ohjausryhmä kokoontui maanantaina 21.2.2022 klo 13-15 Microsoft Teamsin välityksellä. Esityslistalla olivat sekä hankkeen tilannekatsaus sekä ideointihetki ohjausryhmän asiantuntijoiden kanssa.


Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat elintarvikealan yrittäjät seuraavista yrityksistä: Kolatun Juustola (Somero), Uotilan tila (Kärkölä), Manskun Kakku (Tammela), Haatajan tila (Tammela). Lisäksi ohjausryhmään kuuluvat DIVA-hankkeen projektipäällikkö, LHKK:n edustaja, HAMK:in edustaja sekä rahoittajan edustaja. Etäyhteyksistä huolimatta eivät kaikki päässeet paikalle, kuten hankeen projektipäällikkö ja muutamat ohjausryhmän jäsenet sairastumisien tai muiden kiireiden takia.


Tästä syystä tilannekatsauksen esitti Kristiina Pajun sijaan Minna Mäkinen. Minna kertoi paikalla olleille ohjausryhmäläisille hankkeen tavoitteista, toimintasuunnitelmasta sekä miten syksyn 2021 toimenpiteet etenivät. Samoin kerrottiin kevään sivuvirtapaneelikeskustelusta, sivuvirtakartoituksen tuloksista sekä ekosysteemipajasta. Kerrottiin myös tulevista tapahtumista, kuten HAMK:in fasilitoimista yritystapaamisista 7.3. ja 15.3. sekä hankkeen infotilaisuudesta.


Ideointihetkellä ohjausryhmän jäsenet saivat kertoa asiantuntijoina omista näkemyksistään, esimerkiksi soittokierrosten tärkeys nostettiin esille, koska sähköiset yhteydenotot voivat helposti hukkua. Mutta täyttä varmuutta siitä, että puhelimitse tavoitetut yritykset aktivoituisivat ja osallistuisivat hankkeen toimintaan on nykyisen epävarmaan tilanteen (koronapandemia, globaalien toimitusketjujen vaikeudet, Ukrainan sota, lisäksi yrittäjien jaksaminen ja mahdollinen resurssointi) takia silti hyvinkin kyseenalaista. Hankkeen tiimi yrittää kuitenkin parhaansa mukaan saada yrittäjiä osallistumaan ja kehittämään yritysten toimintaa sivuvirtoihin, kiertotalouteen, dataan ja vastuullisuuteen liittyvissä asioissa.


Ohjausryhmä päätti kokoontua seuraavan kerran 23.5.2022, mutta muuten isoimpien DIVA-tapahtumien yhteydessä (esim. syksyn hackathonit).

10 katselukertaa
bottom of page