top of page

Mikä oikein on ChatGPT ja miten pieni elintarvikealan yritys voisi hyötyä sen työkalun käytöstä?

ChatGPT on tekoälyyn perustuva työkalu, jonka lyhenne tulee sanoista "Chat Generative Pre-trained Transformer". Se on suuri kielenmalli, joka on koulutettu tekemään luonnollista kieltä ymmärtäviä tehtäviä, kuten vastaamaan kysymyksiin, ennustamaan seuraavaa sanaa lauseessa, tuottamaan tekstiä ja paljon muuta. ChatGPT on kehitetty OpenAI-tutkimusorganisaatiossa, ja se perustuu tekniikkaan, jota kutsutaan syväoppimiseksi. ChatGPT on koulutettu suurella määrällä tekstidataa, jotta se oppii ymmärtämään kielen rakennetta ja semantiikkaa. ChatGPT on tullut erittäin suosituksi monien sovellusten ja palveluiden kehittäjien keskuudessa, koska se mahdollistaa monimutkaisten kielellisten tehtävien suorittamisen ilman, että tarvitaan ihmisiä tai muita erityisiä taitoja. Niin kuin moni on varmasti huomannut, ChatGPT:ta pystytään käyttämään myös jokapäiväisessä liiketoiminnan pyörittämisessä.


Mistä sen löydän ja miten otan sen käyttöön?

Löydät työkalun tästä (joudut rekisteröimään käyttäjäksi, vaikka ChatGPT:n ympäristö on englanninkielinen, voit laittaa sille kysymyksen millä tahansa kielellä): www.chat.openai.com


Tässä pieni kooste, missä kaikessa pieni elintarvikealan yritys voi käyttää ChatGPT:ta apuna.

  • Asiakaspalvelu

Voit käyttää ChatGPT:ta asiakaspalvelun apuna vastaamalla asiakkaiden kysymyksiin ja auttamalla heitä löytämään etsimänsä tuotteet. ChatGPT:lla on laaja tietopankki eri aiheista, joten se voi vastata monenlaisiin kysymyksiin nopeasti ja tarkasti.


  • Tuotetiedot

ChatGPT voi auttaa yritystä jakamaan tuotetietoa asiakkaille. Voit ohjelmoida ChatGPT:n vastaamaan kysymyksiin, kuten: "Mikä on tuotteen X valmistusprosessi?", "Mikä on tuotteen Y ravintosisältö?" tai "Mitä ainesosia tuote Z sisältää?".


  • Markkinointi

ChatGPT:ta voi käyttää markkinointikanavana, jonka kautta yritys voi kertoa asiakkailleen uusista tuotteistaan ja tarjouksistaan. ChatGPT:n avulla voi myös kysyä asiakkailta palautetta yrityksen tuotteista ja palveluista.


  • Henkilöstön koulutus

ChatGPT:ta voi käyttää koulutustyökaluna henkilöstön kouluttamisessa esimerkiksi uusien tuotteiden ominaisuuksista tai elintarvikehygienian tärkeydestä.


  • Asiakastyytyväisyys

ChatGPT:ta voi käyttää asiakastyytyväisyyden mittarina. Kysymällä asiakkailta, onko ChatGPT auttanut heitä löytämään etsimänsä tai vastaamaan heidän kysymyksiinsä, yritys saa tärkeää palautetta ChatGPT:n toimivuudesta.


Näiden esimerkkien avulla pieni elintarvikealan yritys voi käyttää ChatGPT:ta hyödykseen liiketoiminnan edistämisessä. On tärkeää muistaa, että ChatGPT:n toimivuus riippuu siitä, kuinka hyvin se on ohjelmoitu vastaamaan yrityksen tarpeisiin ja kuinka hyvin asiakkaat oppivat käyttämään sitä.33 katselukertaa
bottom of page