top of page

Kevään suunnitelmat: DIVA virtuaalibrunssista datakoulutuksiin!

Kevään 2022 aikana on Kanta-Hämeen elintarvikealan yrityksilleen tarjolla monenlaista osaamisen kehittämiseen tähtäävä tapahtumaa. Eletään epävarmuuden aikaa ja yrittäjillä voi olla huolia tulevasta - miten parhaiden ennakoidaan tulevaan? Osaamisen ja muutoskyvykkyyden lisäämisenä. Pandemian takia kevään ohjelma järjestetään pääsääntöisesti verkossa.


DIVA Ekosysteemipajasta kasvoi ajatus kerääntyä yhteen alueen yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa - yhteydenpitoa tarvitaan ja yhteisiä kohtaamisia myös - nyt on Teamsin kautta mahdollista keskustella DIVA Ekosysteemitapaamisissa toisten kanssaan! Maaliskuun viimeisenä tiistaina linjat ovat auki klo 10-10.30 - ensimmäisen tapaamisen "raamina" toimii Kanta-Hämeen kiertotalouden tiekartta ja yhteiset tavoitteemme! Tervetuloa! Linkkiä saa myös jakaa!


DIVA virtuaalibrunssi (maanantaina 4.4.2022 klo 9.30-12) tuo elintarvikealan yrittäjille tietoa energiatehokkuudesta, materiaalitehokkuudesta, vihreistä pakkauksista sekä yritysvastuusta - sitä kaikkea vapaamuotoisessa tunnelmassa, jossa ruudun äärellä maistuvien eväiden nauttiminen on suositeltu. Samalla iltapäivällä saavat halukkaat kerääntyä Teamsin välityksellä ennakointitaidon edistämiseksi suunniteltuun Tulevaisuusdialogiin, jonka tarkoitus on keskustella yhteisvoimin tulevista kehityssuunnista ja pohtia, miten megatrendit, uhat ja mahdollisuudet vaikuttavat elintarvikealan tulevaisuuksiin. Muistakaa myös Virtuaalibrunchin kilpailu, jonka palkintona ovat DIVA-hankkeen tuotteet!


Huhtikuun loppupuolella (25.4.2022 klo 15-16.30) pääsevät yhteensä 10 osallistujaa tutustumaan Jospak Oy:n toimintaan - kiertotalousinnovaatioihin ja pakkausratkaisuihin. Mitä voisi heiltä ottaa opiksi? Yritysvierailuun ilmoittautuminen alkaa huhtikuun alussa.


Touko- ja kesäkuussa odotetaan yrittäjiä osallistumaan Hämeen ammattikorkeakoulun vetämiin verkkotilaisuuksiin/koulutuksiin datasta ja sen roolista vastuullisuuden ja vihreän siirtymän tukena. Ensimmäinen sessio on luvassa 18.5.2022 ja toinen 3.6.2022. Samoin tutustutaan infograafien tekoon - hyvä infograafi kun kertoo enemmän kuin tuhat sanaa!


Kaikki nämä tulevat tapahtumat löytyvät tästä - kannattaa käydä tutustumassa!


25 katselukertaa
bottom of page