top of page

Kestävän kehityksen tavoitteet ja Agenda 2030 osana vastuullisuusraportointia

Data ja innovaatiot vihreän siirtymän tukena elintarvikealalla - hankkeella on oma roolinsa myös pk-yritysten tietoisuuden lisäämisessä - vastuullisuus linkittyy vahvasti juuri kestävän kehityksen tavoitteisiin ja Agenda 2030:in. Tässä blogikirjoituksessa tutustutaan niin kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG-tavoitteet) kuin vastuullisuuteen ja myös siihen, miten SDG-tavoitteita voidaan integroida osaksi yrityksen vastuullisuustyötä.


Kestävän kehityksen tavoitteet ja Agenda 2030


YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Ohjelman kantava periaate on, että ketään ei jätetä kehityksessä jälkeen. Yhteensä on 17 kestävän kehityksen tavoitetta (SDG-tavoitteet) ja niiden 168 alatavoitetta. Katso tämä osana DIVA Kesäkampanjaa julkaistu lyhyt opastus:

Tutustu näihin tarkemmin täällä: https://www.ykliitto.fi/sites/www.ykliitto.fi/files/media/Agenda2030_pikkukirjanen_2017.pdf


Mitä tarkoitetaan tässä kontekstissa vastuullisuudella?


Elintarvikealan näkökulmasta vastuullisuus (ETL:n mukaan) voidaan jakaa ympäristövastuun, taloudelliseen vastuun sekä sosiaaliseen vastuun. Ympäristövastuun piiriin kuuluvat energia ja ilmasto, vesi, luonnon monimuotoisuus sekä kiertotalous. Sosiaalinen vastuu sisältää vastuullisen toimitusketjun, henkilöstön, elintarviketurvallisuuden, erilaiset avustukset ja tuet, ravitsemuksen sekä kuluttajaviestinnän. Taloudellinen vastuu taas linkittyy työllisyyteen, verotukseen, tuotekehitykseen sekä kuluttajatutkimukseen.


Lisäksi: Sitran "Vastuullisuuden tulevaisuus - Miten vastuullisuus kohtaa kestävyyden ja vaikuttavuuden" -julkaisu on mielenkiintoista luettavaa - se avaa käsitteitä.
Vastuullisuusraportointi ja kestävän kehityksen tavoitteiden integrointi


SDG-tavoitteet voidaan yhdistää vastuullisuusraportointiin GRI Standardien mukaisesti - siihen on olemassa monenlaista opastusmateriaalia, esim. alhaalla olevan kiteytyksen lisäksi kannattaa tutustua erityisesti just näihin kolmeen englanninkieliseen julkaisuun:

Business Reporting on the SDGs: Integrating the SDGs into corporate reporting: A Practical Guide (GRI & UNGC)

Business Reporting on the SDGs: An analysis of the goals and targets (GRI & UNGC)

Small Business, Big Impact: SME sustainability reporting from vision to action (GRI & IOE)
40 katselukertaa
bottom of page