top of page

HAMK Smart-tutkimusyksiköstä vihreyttä ja älykkyyttä yritysten toimintaan

DIVA-hankkeen HAMK-projektipäällikkö ja HAMK Smart- tutkimusyksikön tutkimuspäällikkö Anne-Mari Järvenpää kirjoitti viime viikolla HAMK:in blogissaan sekä Forssan Lehdessä, miten HAMK:issa parhaillaan käynnissä olevat hankkeet - DIVA ja VÄLKKY - edistävät Kanta-Hämeen yritysten toimintaa panostamalla vihreyteen ja älykkäihin ratkaisuihin.


Vastaa myös DIVA-hankkeen Data ja tiedolla johtaminen kyselyyn 14.2.2022 mennessä - linkki kyselyyn!


Nostetaan DIVA-hankkeen tiimoilta vielä kerran niitä tärkeäimpiä asioita:

  • Dataa voi myös hyödyntää liiketoiminnan johtamisessa ja ennakoinnissa, mutta yrityksissä tarvitaan sen hyödyntämiseen apua, malleja ja osaamista. Puuttuu vain osaamista siitä, miten julkisista lähteistä otetaan dataa, rikastetaan sitä ja ennustetaan tulevaisuudessa tarvittavaa kapasiteettia.

  • Vihreyttä tarkoittaa tavoite käyttää luonnonvaroja kestävästi, edistämällä digitaalisia palveluita, optimoimalla logistiikkaa, hyödyntämällä liiketoimintadataa ja edistämällä teollisia symbiooseja.

  • Kehittämistyötä tehdään yritysten ja HAMK Smart -tutkimusyksikön asiantuntijoiden yhteistyönä muun muassa yrityskohtaisissa tapaamisissa sekä koko yritysryhmän työpajoissa. Niissä tunnistetaan yritysten yhteisiä tarpeita, joiden pohjalta rakennetaan palveluiden prototyyppejä käyttäjäkokemuksen testaamiseksi, logistiikan simulaatioita, liiketoimintadatan visualisointeja sekä tunnistetaan yritysten jaettavia resursseja ja synergioita.

  • Yritysten ja HAMKin asiantuntijoiden vuoropuhelussa syvennetään ymmärrystä kehittämisen tarpeista ja muotoillaan tarkoituksenmukaisia kehittämisaihioita niin asiantuntijoiden kuin opiskelijatiimienkin toteutettavaksi. Ja kun yritysten tarpeista puhutaan yhdessä, isossa pöydässä, löydetään ne yhteiset intressit joihin keskittyminen tuottaa hyötyjä laajasti – myös niille, jotka eivät tule mukaan hankkeen toimintaan.


Lue kirjoitus kokonaisuudessa: https://blog.hamk.fi/hamkilainen-tutkimus/vihreytta-ja-alykkyytta-yritysten-palveluihin/


Vastaa myös DIVA-hankkeen Data ja tiedolla johtaminen kyselyyn 14.2.2022 mennessä - linkki kyselyyn!

21 katselukertaa
bottom of page