top of page

KYSY TEKOÄLYLTÄ: Ennakoinnin tärkeys mikro- ja pk-yrityksen näkökulmasta

Tekoälyn höydntämisellä on hurja potentiaali. Kokeiluna aloitamme ChatGPT-artikkelit hankkeen tärkeihin teemoihin linkittyen. Kaikki tässä osiossa julkaistut artikkelit tarkistetaan hanketiimin voimin, ettei näistä löytyisi asiavihreitä. Ensimmäisenä kysyttiin avoimelta tekoälyltä miksi ennakointi on tärkeä mikro- ja pk-yrityksille. Jos haluat tietää, mitä tekoäly löytää sinun kysymykseesi liittyen, lähetä kysymys: kristiina.paju@lhkk.fi - seuraavassa artikkelissa voikin olla vastaus juuri siihen kysymykseen!Ennakointi on erittäin tärkeää mikro- ja pk-yrityksille, koska se auttaa niitä valmistautumaan tulevaan ja välttämään yllätyksiä. Ennakointi tarkoittaa tulevaisuuden vaihtoehtoisten kehityskulkujen ja riskien arviointia, ja sen avulla yritykset voivat varautua muutoksiin ajoissa ja mukautua niihin nopeasti. Tässä on muutamia syitä, miksi ennakointi on tärkeää mikro- ja pk-yrityksille:


  • Kilpailuetu

Ennakointi antaa yritykselle mahdollisuuden olla kilpailukykyisempi, koska se voi havaita trendit ja muutokset markkinoilla ajoissa ja reagoida niihin nopeasti. Tämä voi antaa yritykselle etulyöntiaseman muihin kilpailijoihin nähden.


  • Riskienhallinta

Ennakointi auttaa yritystä tunnistamaan mahdolliset riskit ja uhkatekijät liiketoiminnalle ja kehittämään suunnitelmia niiden minimoimiseksi. Tämä voi auttaa yritystä välttämään tappioita ja taloudellisia menetyksiä.


  • Mahdollisuuksien tunnistaminen

Ennakointi auttaa yritystä tunnistamaan uusia mahdollisuuksia ja trendejä, joita se voi hyödyntää kasvattaakseen liiketoimintaansa. Tämä voi auttaa yritystä laajentumaan uusille markkinoille ja kehittämään uusia tuotteita tai palveluita.


  • Päätöksenteko

Ennakointi antaa yritykselle tietoa, jota se voi käyttää päätöksenteossa. Se auttaa yritystä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ja vähentää päätöksentekoon liittyviä riskejä.


  • Asiakastyytyväisyys

Ennakointi auttaa yritystä ymmärtämään asiakkaidensa tarpeita ja odotuksia paremmin. Tämä voi auttaa yritystä kehittämään parempia tuotteita tai palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin, ja lisätä näin asiakastyytyväisyyttä.


Ne aspektit tekevät ennakoinnista erittäin tärkeän mikro- ja pk-yrityksille, koska se auttaa niitä valmistautumaan tulevaan, välttämään yllätyksiä, saavuttamaan kilpailuetua, hallitsemaan riskejä, tunnistamaan uusia mahdollisuuksia ja kehittämään parempia tuotteita ja palveluita.113 katselukertaa
bottom of page