top of page

DIVA - hankkeesta tukea pienille elintarvikealan yrityksille

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa ovat syksyn 2021 aikana käynnistäneet DIVA – Data ja innovaatiot vihreän siirtymän tukena elintarvikealalla (2021–2023) ESR-hanketta, jonka tavoitteina on sivuvirroista kerätyn tiedon pohjalta auttaa mikro- ja pk-yrityksiä kehittämään uusia käyttötapoja ja luoda yritysten välille synergiamahdollisuuksia. Mikro ja pk-yrittäjien tiedolla johtamisen ja datan käytönosaaminen sekä toisaalta digitaalisten työkalujen käyttö lisääntyvät. Vastuullisuuden näkemys mikro ja pk-yrityksissä laajentuu ja yritykset saavat kehitystyöhön välineitä. Luonnonvarojen käytön kestävyys ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen näkyvät hankkeen tavoitteissa ja toimenpiteissä mm. vihreitä valintoja edistettäessä ja uusiutuvien energiamuotojen kehittämistyössä.Lounais-Hämeen Koulutuskuntayhtymän koordinoiman ESR-hankkeen tavoitteena on myös lisätä Kanta-Hämeen alueella toimivien pienten ja keskisuurten yritysten muutoskyvykkyyttä sekä lisätä digitaitoja. Hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahaston REACT-EU-välineen kautta.


Toimenpiteet:

  • Hanketta toteutetaan järjestämällä hackathon -tapahtumia ja työpajoja teemoina sivuvirrat ja ekosysteemien kartoittaminen.

  • Tiedolla johtamisen ja datan hyödyntämiseen järjestetään seminaareja ja verkkovalmennuksia.

  • Yritykset laativat myös kehittämisprojektin, jossa edistetään yrityksen resurssien tehokasta käyttöä kiertotalouden näkökulmasta ja kehitetään menetelmiä, joilla on vähäisempiä ympäristövaikutuksia.

Tulokset:


Tuloksena on yrityksille innovaatio-osaamista ja uusia käyttökohteita/tuotteita sivuvirroille. Yritysten yhteistyö verkostoissa kehittyy, yritysten osaaminen datan analysoinnissa ja visualisoinnissa sekä infografiikoiden tuottamisessa kasvaa. Yritykset oppivat tiedolla johtamisen mahdollisuuksista ja hyvistä käytännöistä. Yritykset ottavat konkreettisen vihreän siirtymän ja tukevat esimerkeillä toisiaan vastuullisuuden edistämisessä.


16 katselukertaa
bottom of page