top of page

DIVA Ekosysteemipajassa etsittiin ja löydettiin yhteistyökuvioita

Päivitetty: 26. tammik. 2022

DIVA - Data ja innovaatiot vihreän siirtymän tukena elintarvikealalla -hankkeen ensimmäinen työpaja keskittyi ekosysteemikuvioihin ja yhteistyötarpeiden ja ideoiden kartoittamiseen. Työpajan suunnitteli ja fasilitoi Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Smart -tutkimusyksikön tutkijayliopettaja Satu Jumisko-Pyykkö.


Työpajaan osallistuivat DIVA-hanketiimin edustajat niin Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän kuin Hämeen ammattikorkeakoulun puolelta , Forssan Yrityskehitys Oy:n edustaja sekä kaksi DIVA-hankkeen yhteistyöyritystä - Panimo OlutMylly Forssa ekä Maustepörssi Oy. Iloiksemme etänä seurasivat työpajaa myös Forssan ammatti-instituutin elintarvikeala opettaja opiskelijoineen.


Työpajan kulku


Ekosysteemipajan suunnittelussa inspiraatiota on otettu Ecosystem Pie Model -mallista. Sitä on jatkojalostettu kiertotalous- ja sivuvirtainnovaatioita ja yhteistyötä rakentavaan suuntaan.

Covid-19 tilanteen takia työpaja järjestettiin verkossa, käyttäen apua Zoomia sekä Miroa.


Työpajan alussa Satu esitteli Miro-alustaa ja kertoi miten työpajassa työskennellään. Sen jälkeen pidettiin napakka esittelykierros. Työpajan alkuun esiteltiin DIVA-hanketta ja sen jälkeen päästiin aloittamaan ekosysteemikartan täyttämistä.

Sivuvirrat Ekosysteemipaja esitys 18.1.2022
.pdf
Download PDF • 11.96MB

Kartan täyttäminen aloitettiin kolmen ulkokerroksen kautta (asiakkaat, resurssit ja toiminnot) - ensimmäiseksi lähdettiin jokainen omalta kantilta miettimään, ketkä ovat yrityksen tai organisaation asiakkaita, minkälaiset ovat olemassa olevat resurssit ja mitä toimintoja tehdään. Seuraavaksi lähdettiin pohtimaan minkälaista arvoa yritys/organisaatio tuottaa niin asiakkaille kuin toimijoille itselleen.


Ennen kuin lähdettiin miettimään sivuvirtoja tarkemmin, esiteltiin visuaalisesti esimerkkejä, mitä sivuvirta varmasti on ja mitä se voisi olla. Onko tuotantoprosessissa syntyvä data sivuvirtaa? Näillä pohdinnoilla jatkettiin ekosysteemikartan "sivuvirrat" kerroksen täyttämistä.


Sen jälkeen kun viimeinenkin kerros täyttyi muistilapuilla, oli aika esitellä aikaansaannokset vuorollaan sekä kuunnella, mitä toiset olivat havainneet omissa pohdinnoissa.


Havaittiin, että selkeiden sivuvirtojen lisäksi toimijoiden keskuudesta löytyi myös sellaisia sivuvirtoja, joita ei ensi silmäyksellä olisi sellaiseksi laskenut. Esim. kahvinporot ja käytetyt maskit, samoin laitteet, tilat sekä energia, joita kaikkia voisi mahdollisesti hyödyntää tavalla tai toisella uudelleen. Samoin huomattiin, että sivuvirtojen tunnistaminen ei ole aina helppoa - tuotantoprosessia täytyy välillä tarkastella "ulkopuolisen" silmin.


Mitä yhteistä havaittiin yritysten ja muiden toimijoiden välissä?


Tauon jälkeen palattiin taas ruudun ääreen - tällä kertaa ideoimaan yhteistyötä oman yrityksen ja toisen toimijan välissä - apuna seuraavat kysymykset:

  • Mitä voisittet tarjota toisille?

  • Mitä tarvitsisit toisilta?

  • Minkälaista muuta yhteistyötä voisi tehdä?

Yhteistyöyrityksillä nousi heti kärkeen ajatus mausteiden käyttämisen kokeiluista oluissa sekä limsoissa. Ammattikorkeakoulu ja ammatti-instituutti puolestaan pystyvät tukemaan yhteistyöyrityksiä eri tavoin - tiloista sparraukseen ja harjoittelijoiden etsimiseen. Huomattiin, että eri toimijoiden välillä on selkeitä synergioita. Esim. siinä, missä HAMK ja FAI tukevat tuotekehityksen tai uuden liikeidean kanssa, Forssan Yrityskehitys taas pystyy antamaan yrityksilleen tukea rahoitukseen, verkostojen laajentamiseen sekä byrokrattisiin toimenpiteisiin liittyvissä asioissa. Jokainen toimija tukee toinen toistensa tekemistä ja mitä enemmän hoksataan yhteisiä asioita, missä voidaan auttaa, niin, mikä voisi olla parempaa.

Ihan viimeiseksi voidaan sanoa, että ekosysteemityöskentelylle on tarvetta. Verkostojen ja yhteistyökuvioiden kartoittamisen kautta on mikro- ja pk-yritysten helpompaa etsiä ja löytää sivuvirroilleen hyödyntäjiä tai kumppania uudenlaisen liiketoiminnan starttaamiseksi.


Haluatko liittyä DIVA Kiertotalousekosysteemiin/verkostoon?


Tämän verkoston idea on tukea Kanta-Hämeen elintarvikealan mikro- ja pk-yrityksiä sekä auttaa heidät löytämään yhteistyökumppaneita tuotannon sivuvirtojen innovaatioratkaisujen luomiseksi tai muiden yhteistyökuvioiden kehittämiseksi.


DIVA-hankkeen Kierotalousekosysteemiin/verkostoon saa liittyä myös jatkossa - jos yrityksesi kaipaa yhteistyökumppaneita tai yhteiskehittämista - ilmoittautukaa tämän lomakkeen kautta - teidät pyydetään silloin mukaan seuraaviin verkostotapaamisiin.


Miten tätä työpajamenetelmää voisivat elintarvikealan mikro- ja pk-yritykset jatkossa hyödyntää?


Ekosysteemipajan malli soveltuu erinomaisesti yhteistyökumppaneiden kanssa pohdiskeluun ja ensimmäisten idearaakileiden tekoon. Kannattaa muistaa, että tämä on "simplified" versio Ecosystem Pie Model-mallista, mitä useat toimijat käyttävät mm. innovaatioiden kehittämiseen. Koska hankkeen kohderyhmänä ovat mikro- ja pk-yritykset, joista pääpaino on niillä pienillä toimijoilla (1-5 henkeä työllistävät), niin heidän tarpeisiin tätä mallia täytyi vähän muokata ja soveltaa. Kiertotalous ja sivuvirrat-kerrokset olivat hankeen teemaan liittyviä lisäyksiä.


Työpajaan kesto: kaksi tuntia. Tarvittavat välineet: Miro-alusta sekä ekosysteemikartan pohjat + tietokone.

DIVA Ekosysteemikarttapohja (tekijä: Satu Jumisko-Pyykkö)


Työpajan vetäjän muistilista:

  1. Tärkeä on, että työpajan ilmapiiri on sellainen, että saa ihmiset juttelemaan ja jakamaan ajatuksia. Turvallisen olon luominen on innovoinnin ja työpajatyöskentelyn kannalta oleellista.

  2. Muistetaan, ettei ole olemassakaan vääriä vastauksia - tässä kohtaa kaikki vastaukset ovat oikeita ja ne kannattaa laittaa muistilappuun ja näkyville, vaikka olisivatkin villejä!

  3. Edistytään pala kerralla. Tätä piirakkaa voidaan täyttää kerros tai pari kerrallaan.

  4. Tauoittakaan työskentelyä - tauko tekee hyvää!

  5. Piirakka käydään lopussa yhdessä läpi - keskustelut jätetään seuraavaan osuuteen (mutta yhteistyöideat kannattaa kirjata vaikka itsekseen ylös!)75 katselukertaa
bottom of page