top of page

Miksi DIVA?

  • Hankkeen nimi: DIVA- Data ja innovaatiot vihreän siirtymän tukena elintarvikealalla

  • Toteutusaika: 1.9.2021 – 31.8.2023

  • Viranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

  • Päätoteuttaja: Lounais-Hämeen Koulutuskuntayhtymä

  • Osatoteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu

  • Rahoitus: vuoden 2021 Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusta 254 590 €

DIVA - hankkeen idea syntyi edellisten hankkeiden aikaisesta yhteistyöstä ja yrittäjien kehittämistarpeista.

 

DIVA - hankkeen taustalla vaikuttavat 2020 alkukeväällä alkanut COVID-19 pandemia ja sen vaikutukset Kanta-Hämeen elintarvikealan yrityksiin sekä elinkeinoelämään. Sen lisäksi, taustalla vaikuttavat megatrendit kuten ilmastonmuutos, digitalisointi sekä talouden murros ja kehitys kohti kiertotaloutta.

Female Speaker
Hankkeesta: Intro
bottom of page