top of page
Business Conference

Data ja innovaatiot vihreän siirtymän tukena elintarvikealalla (DIVA)

Hankkeen kesto: 1.9.2021-31.8.2023

DIVA - Data ja innovaatiot vihreän siirtymän tukena elintarvikealalla - hanke keskittyy tukemaan Kanta-Hämeen elintarvikealan mikro- ja pk-yritysten polkua kohti vihreää siirtymää sekä tukemaan yrittäjien muutoskyvykkyyttä. Hanketta koordinoi Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä (LHKK) ja hankekumppanina on mukana Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK). DIVA-hanke rahoitetaan osana Euroopan Unionin Covid-19 pandemian johdosta toteuttamia toimia. 

 • Mikroyritykselle vauhtia somedatasta- koulutustilaisuus
  to 13. huhtik.
  Paikka ilmoitetaan myöhemmin
  13. huhtik. klo 18.00 – 20.00
  Paikka ilmoitetaan myöhemmin
  Tervetuloa elintarvikealan pk-yrityksille suunnatulle somedatan hyödyntäminen markkinoinnissa-koulutusiltaan! Illan aikana tutustutaan somealustoihin, työkaluihin, data-analytiikkaan sekä myös siihen, miten ChatGPT:ta voidaan somejulkaisuissa hyödyntää!
 • Sivuvirroista vauhtia alueelliseen biokiertotalouteen
  16. toukok. klo 9.00 – 16.00
  Hämeenlinna, Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna, Finland
  HAMK:in sivuvirtahankkeiden yhteinen tilaisuus alueellisen biokiertotalouden vauhdittamiseksi! DIVA-hanke fasilitoi iltapäivän työpajan - tervetuloa!
 • 1st International Cellular Agriculture conference
  14. kesäk. klo 8.30 UTC+3 – 15. kesäk. klo 17.00 UTC+3
  Helsinki, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki, Finland
  The first international cellular agriculture conference will be held in Helsinki on 14-15 June 2023. The conference is organised by VTT. DIVA project is just sharing information with interested parties.
 • 15. elok. klo 13.00 – 20.00
  Tapahtumapaikka Forssa
  Varatkaa jo nyt kalenterihin - 15.8.2023 alkuiltapäivä-20.00!

Kuukauden nosto
tietopankeistamme:

Helmikuun nostona DIVA virtuaalibrunssin tallenne ja esitysten materiaalit vihreän siirtymän edistämisen työkaluina.

Virtuaalibrussin materiaalit tarjoavat teille lisätietoa: 

 • energiatehokkuuden lisääminen elintarvikealan mikro- ja pk-yrityksessä

 • tietoa elintarvikealan vihreämmistä pakkauksista 

 • yritysvastuusta ja biojätteiden hyödyntämisestä 

 • elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksista 

virtuaalibrunssi kuva .png

Oletko jo arvioinut yrityksesi tilanteen data-analytiikan kannalta? Käy tekemässä itsearviointi tästä linkistä: Data-analytiikka itsearviointilomake pk-yrityksille!

Businesswoman with Mask

Tavoitteet ja toimenpiteet

DIVA - Data ja innovaatiot vihreän siirtymän tukena elintarvikealalla - hankkeella on kolme päätavoitetta:

1. Sivuvirtainnovaatiot 

Hankkeen tavoitteina on sivuvirroista kerätyn tiedon pohjalta auttaa pk- ja mikroyrityksiä kehittämään uusia käyttötapoja ja luoda yritysten välille synergiamahdollisuuksia.

2. Data ja tiedolla johtaminen 

Mikro ja pk-yrittäjien tiedolla johtamisen ja datan käytönosaaminen sekä toisaalta digitaalisten työkalujen käyttö lisääntyvät.

3. Vastuullisuus 

Vastuullisuuden näkemys mikro ja pk-yrityksissä laajentuu ja yritykset saavat kehitystyöhön välineitä. Luonnonvarojen käytön kestävyys ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen näkyvät hankkeen tavoitteissa ja toimenpiteissä mm. vihreitä valintoja edistettäessä ja uusiutuvien energiamuotojen kehittämistyössä.

Näihin tavoitteisiin yritetään päästä seuraavin toimenpitein: 

työpajat, yhteistyötapaamiset, verkkovalmennukset, hackathonit, verkkovalmennukset sekä yrityskohtaiset kehittämistehtävät!