top of page
Business Conference

Data ja innovaatiot vihreän siirtymän tukena elintarvikealalla (DIVA)

Hankkeen kesto: 1.9.2021-31.8.2023

DIVA - Data ja innovaatiot vihreän siirtymän tukena elintarvikealalla - hanke keskittyy tukemaan Kanta-Hämeen elintarvikealan mikro- ja pk-yritysten polkua kohti vihreää siirtymää sekä tukemaan yrittäjien muutoskyvykkyyttä. Hanketta koordinoi Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä (LHKK) ja hankekumppanina on mukana Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK). DIVA-hanke rahoitetaan osana Euroopan Unionin Covid-19 pandemian johdosta toteuttamia toimia. 

 • Elintarvikealan työelämäyhteistyötapaaminen: ennakoinnin Round table
  16. helmik. klo 14.00 – 17.00
  Ravintola Pikku Pistrina, Hämeentie 11, 30100 Forssa, Finland
  Yritykset ovat tervetulleita vapaamuotoiseen yhteistyötapaamiseen hyvän ruoan, seuran ja tulevaisuuskeskustelujen puitteissa.
 • Mikroyritykselle vauhtia somedatasta- koulutustilaisuus
  to 13. huhtik.
  Paikka ilmoitetaan myöhemmin
  13. huhtik. klo 18.00 – 20.00
  Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Kuukauden nosto
tietopankeistamme:

Helmikuun nostona DIVA virtuaalibrunssin tallenne ja esitysten materiaalit vihreän siirtymän edistämisen työkaluina.

Virtuaalibrussin materiaalit tarjoavat teille lisätietoa: 

 • energiatehokkuuden lisääminen elintarvikealan mikro- ja pk-yrityksessä

 • tietoa elintarvikealan vihreämmistä pakkauksista 

 • yritysvastuusta ja biojätteiden hyödyntämisestä 

 • elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksista 

virtuaalibrunssi kuva .png

Oletko jo arvioinut yrityksesi tilanteen data-analytiikan kannalta? Käy tekemässä itsearviointi tästä linkistä: Data-analytiikka itsearviointilomake pk-yrityksille!

Businesswoman with Mask

Tavoitteet ja toimenpiteet

DIVA - Data ja innovaatiot vihreän siirtymän tukena elintarvikealalla - hankkeella on kolme päätavoitetta:

1. Sivuvirtainnovaatiot 

Hankkeen tavoitteina on sivuvirroista kerätyn tiedon pohjalta auttaa pk- ja mikroyrityksiä kehittämään uusia käyttötapoja ja luoda yritysten välille synergiamahdollisuuksia.

2. Data ja tiedolla johtaminen 

Mikro ja pk-yrittäjien tiedolla johtamisen ja datan käytönosaaminen sekä toisaalta digitaalisten työkalujen käyttö lisääntyvät.

3. Vastuullisuus 

Vastuullisuuden näkemys mikro ja pk-yrityksissä laajentuu ja yritykset saavat kehitystyöhön välineitä. Luonnonvarojen käytön kestävyys ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen näkyvät hankkeen tavoitteissa ja toimenpiteissä mm. vihreitä valintoja edistettäessä ja uusiutuvien energiamuotojen kehittämistyössä.

Näihin tavoitteisiin yritetään päästä seuraavin toimenpitein: 

työpajat, yhteistyötapaamiset, verkkovalmennukset, hackathonit, verkkovalmennukset sekä yrityskohtaiset kehittämistehtävät!